STURM und DRANG

Akos Sziraki / Stone

Akos Sziraki / Stone